Excess Proceeds Available

On parcels sold at
Trustee Auction
Excess proceeds must be claimed within 1 year after the deed is recorded per NRS 361.610
Printable Version
Parcel NumberOwnerAmount of Excess ProceedsDeed Recorded
139-35-111-002 513 N 13 L L C 2,416.83 May 29, 2015
139-35-111-004 513 N 13 L L C 0.00 May 29, 2015
161-20-711-033 A C W TRUST 9,770.43 May 29, 2015
139-26-711-077 ALCOCER WENCESLAO & EUFENIA 54,226.49 May 29, 2015
138-16-120-192 AMAYA CARLOS A 39,725.48 May 29, 2015
162-12-111-025 ANDRIASSIAN ALBERT 18,538.82 May 29, 2015
161-33-818-037 ATKINS HELEN I 71,938.34 May 29, 2015
161-30-114-077 BARRIERE ROSA 24,821.19 May 29, 2015
138-26-811-047 BARTA RICHARD RONALD 38,327.92 May 29, 2015
200-23-301-010 BAUTISTA PAULO S 6,332.23 May 29, 2015
162-27-611-077 BECERRA MARIA G 22,830.90 May 29, 2015
140-22-211-035# BELL YOSHIDO 4,025.74 May 29, 2015
139-16-610-469 BELTRAN LIWANAG S 2,415.13 May 29, 2015
139-16-310-199 BELTRAN VICENTE C & LIWANAG S 1,114.10 May 29, 2015
139-16-610-466 BELTRAN VICENTE C & LIWANAG S 2,415.13 May 29, 2015
138-28-615-007 BLAYLOCK REGINALD S & FELICIA R 48,602.28 May 29, 2015
139-21-210-148 BORRERO RICHARD 42,439.89 May 29, 2015
162-18-616-119 CAI LI MEI 48,076.62 May 29, 2015
139-14-712-011 CARDOZA FERMIN MACIAS 43,333.10 May 29, 2015
071-11-701-007 CARTER RONALD 0.00 May 29, 2015
140-18-313-025 CASTILLO MARCOS LUJAN 30,944.68 May 29, 2015
139-24-610-237 CHAVEZ JOSE I 5,420.13 May 29, 2015
139-19-612-096 CHEHADE GEORGE J TRUST 35,323.74 May 29, 2015
041-36-201-015 CHERRYWOOD CAPITAL INC 1,733.76 May 29, 2015
139-27-111-052 CHISM JOHN 501.76 May 29, 2015
139-19-810-005 CLARK GEORGINA KING 28,889.00 May 29, 2015
125-07-715-319 CLAY LIEZEL 50,723.44 May 29, 2015
163-25-213-070 CORDON ELVIA L 31,745.41 May 29, 2015
139-22-112-018 CROCE KRISTYNE 9,117.89 May 29, 2015
040-13-801-007 D E H LAS VEGAS INC 0.00 May 29, 2015
072-18-601-007 DAVIES NORMAN F 46.23 May 29, 2015
140-19-410-099 DENMAN GORDON & GORDON KEITH 15,546.16 May 29, 2015
138-36-515-267 DEPASQUALE SEAN & KIMBERLY 29,298.63 May 29, 2015
139-24-711-022 DEVERA ARTURO B 57,203.39 May 29, 2015
140-05-510-302 ENGLISH DAVID 33,216.74 May 29, 2015
161-17-213-030 ENNIS SHIRLEY RUTHE 69,729.92 May 29, 2015
139-16-710-132 ESTANISLAO TERESITA I 364.21 May 29, 2015
140-05-510-120 FELIX LORENA 25,932.81 May 29, 2015
163-15-810-170 FIEDOR JOHN 124,086.77 May 29, 2015
140-29-411-094 FRAYER PAMELA JO 34,491.58 May 29, 2015
162-22-310-267 GAFA PAUL 15,013.39 May 29, 2015
140-05-510-398 GAMBOA LEOBARDO 33,857.91 May 29, 2015
140-05-510-237 GARAY JAROL 31,205.84 May 29, 2015
138-15-811-165 GARCIA RAFAEL 43,619.33 May 29, 2015
139-25-610-008 GARCIA-MORENO JULIO CESAR 53,117.66 May 29, 2015
139-26-810-008 GONZALEZ JAVIER 28,700.55 May 29, 2015
178-01-612-058 GONZALEZ TERESA E 30,450.80 May 29, 2015
162-22-310-112 GREEN LEWIS 14,029.10 May 29, 2015
140-05-712-087 GREEN MARVIN D 12,298.37 May 29, 2015
140-33-821-012 GREENE ROBERT A 22,915.32 May 29, 2015
139-16-610-478 GUEVARA LOURDES S FAMILY TRUST 861.23 May 29, 2015
140-05-712-079 GUZMAN MARTIN 9,868.92 May 29, 2015
140-07-210-091 GUZMAN PASCUAL & MARIA CARMEN 40,300.74 May 29, 2015
140-21-110-057 HAMMEL MICHAEL J 67,576.19 May 29, 2015
040-13-801-012 HASTINGS NATALIYA V 0.00 May 29, 2015
139-28-311-100 HOFFMAN GINA 6,152.84 May 29, 2015
161-16-210-279 IGLESIAS BENIGNO & ESPERANZA; VIZCARRONDO JUAN M 8,467.16 May 29, 2015
178-01-210-164 JACKSON LUTHER C & FAY W 0.00 May 29, 2015
140-05-712-055 JACOBS SCOTT 7,961.71 May 29, 2015
162-27-611-330 JASIULIONIS DONATAS D 10,290.39 May 29, 2015
139-16-610-417 KADASH ATTILA A 788.52 May 29, 2015
139-14-512-110 KING ALLEN 14,505.18 May 29, 2015
140-18-310-051 KINNEY JOHN E 41,044.29 May 29, 2015
140-22-114-029# KOUNS DENNIS M 10,956.57 May 29, 2015
161-30-114-013 LARA-MACIAS MAURICIO & LARA MARIA TERESA 14,936.02 May 29, 2015
161-22-811-015 LEE DEBORA L 138,072.53 May 29, 2015
139-16-610-460 LEFFINGWELL DELIA V 1,034.62 May 29, 2015
139-16-610-002 LEFFINGWELL DELIA V 794.82 May 29, 2015
139-16-610-045 LEFFINGWELL DELIA V 595.51 May 29, 2015
162-11-211-066 LEUNG EDDIE & SANDRA TRUST; LEUNG EDDIE & SANDRA H TRS 59,071.27 May 29, 2015
177-20-811-070 LOEW GLADIS C & GLADIS 155,217.01 May 29, 2015
162-01-710-007 LUJAN ADAN 42,496.95 May 29, 2015
140-20-117-002 th 140-20-117-003** M E R PROPERTIES L L C 88,923.95 May 29, 2015
059-08-711-013# MARTIN JAMES & JANET 0.00 May 29, 2015
140-32-112-046 MAYA SERGIO 62,090.56 May 29, 2015
140-29-310-010 MEDINA LUOIS 22,965.81 May 29, 2015
161-16-110-051# MEDINA MARTHA 3,079.75 May 29, 2015
140-23-217-064 MESINAS LUCRECIA 25,991.31 May 29, 2015
140-29-310-121 MILEY CHRISLIN L 24,011.51 May 29, 2015
139-14-513-039 MORALES JAVIER P & RUTH 59,057.74 May 29, 2015
219-06-310-002 th 219-06-310-010** MOTT WILLIAM W & HUMES-MOTT BARBARA 0.00 May 29, 2015
139-28-311-071 NAJAND MASOUD 6,285.37 May 29, 2015
138-33-323-020 NATIONS HAROLD 70,787.49 May 29, 2015
139-21-610-075 NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TR 7,819.14 May 29, 2015
140-27-410-028 NIEBLA WILLIAM & GARY A; GUERRERO JAMES RAY 31,804.04 May 29, 2015
138-15-811-318 NOURBAKHSH SHOLEH 44,066.74 May 29, 2015
160-21-810-007 OGLE C C & METTA 1,241.14 May 29, 2015
161-28-712-128 OLDHAM LI LI 25,124.82 May 29, 2015
139-19-311-019 ORTIZ LAURA 24,905.04 May 29, 2015
139-29-714-083 OSORIO-CRUZ ESTELA M 42,529.61 May 29, 2015
139-16-610-134 PENNINO LOUIS 0.00 May 29, 2015
138-24-412-067 PEPE PATRICIA M & CORY J 55,392.15 May 29, 2015
179-09-201-007 PEREZ FRANCISCO 21,407.76 May 29, 2015
162-11-310-157 PERHAM DAVID 14,128.16 May 29, 2015
139-28-311-057 PRICE RONALD VANCE 5,648.37 May 29, 2015
139-16-610-332 PRIJOLES LAURO C & CRISTINA G 6,579.76 May 29, 2015
139-16-310-261 PRIJOLES LAURO C & CRISTINA G 908.15 May 29, 2015
040-35-501-003 PUCKETT VIRGINIA LUEELLA 5,435.75 May 29, 2015
139-13-410-244 RANNEY CHARLES 1,536.77 May 29, 2015
162-24-410-064 REMEIKA LAURA 17,766.17 May 29, 2015
162-23-410-034 ROBINSON BRIAN V & LAURA 39,810.38 May 29, 2015
161-17-510-029# ROBUSTELI FRANCES R 10,618.47 May 29, 2015
162-11-310-064 RODRIGUEZ ORESTES 15,138.13 May 29, 2015
140-23-217-040 RODRIQUEZ CARMEN & ANGEL 16,731.77 May 29, 2015
163-24-612-737 ROSACI SANTO; RIDGEWAY GARY L 40,837.21 May 29, 2015
140-05-712-043 SANCEN LILIA A 10,732.37 May 29, 2015
178-01-612-028 SANDERS HARUTHAI 35,009.47 May 29, 2015
177-20-610-038 SANDERSON RICHARD E 114,034.16 May 29, 2015
139-16-410-065 SCOTT GRETA Y & EDNA E 27,075.98 May 29, 2015
138-23-115-021 SCOTT MARLON F 38,862.85 May 29, 2015
138-15-811-273 SEO HANNAH 42,265.26 May 29, 2015
177-21-113-506 SMITH NATHAN K 63,214.31 May 29, 2015
161-28-712-019 SMITH STEVEN 21,804.77 May 29, 2015
139-16-610-193 SOTO LORETA M 0.00 May 29, 2015
071-12-401-004 SQUIRES JEROME C 328.54 May 29, 2015
139-28-311-077 STEPHENS KIESHA S 6,787.24 May 29, 2015
161-16-210-041 SZEWCZYK PAMELA MAE 24,169.02 May 29, 2015
139-25-112-030 TAYLOR RICHARD MICHAEL 49,255.29 May 29, 2015
161-28-513-022 TELLO-SANTANA ARTURO 47,326.68 May 29, 2015
140-05-510-231 TORRES ELSA 33,582.76 May 29, 2015
161-20-713-009 VALDIVIA ANTONIO; GUZMAN ANGELINA 51,097.13 May 29, 2015
140-33-711-028 VALENZUELA FRANCISCO LUIS 67,867.91 May 29, 2015
139-24-311-087 VAZQUEZ FROILAN 38,178.94 May 29, 2015
179-19-104-002 VENERACION AMELIA 915.58 May 29, 2015
139-29-111-057 WIGGINS AURELIA 1,541.92 May 29, 2015
163-23-410-009 YULIANI EKO 23,286.87 May 29, 2015
140-30-115-011 ZAMORA GELACIO 14,804.25 May 29, 2015
163-34-510-054 ZHENG RUZAO & DEBBY 170,956.40 May 29, 2015